Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Dendermonde

Label behaald in 2016

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Piet Buyse, burgemeester: "Voor het meerjarenplan 2014-2019 werkte de jeugddienst nauw samen met andere stadsdiensten. Zo zetten we de eerste stappen naar een categoriaal jeugdbeleid. Wat goed is kan beter en wat categoriaal is kan altijd nog een beetje breder. Het college van burgemeester en schepenen en de stadsdiensten verwelkomde de beslissing om met de hele stad het traject te doorlopen met open armen. De start van een boeiend avontuur. "

"Wat goed is kan beter en wat categoriaal is kan altijd nog een beetje breder."


Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?

Lien Verwaeren, schepen van jeugd: "Kinderen maken één derde uit van de bevolking en zijn ook de toekomst. Tijdens het traject ontdek je wat we allemaal al doen voor kinderen en jongeren, zoveel meer dan je zelf denkt. Daar gaan we nu veel bewuster mee om en al onze stadsdiensten zijn nu ook doordrongen van het idee "Kindvriendelijke stad". Het traject motiveert ons om hier ver-der te blijven op inzetten."

Waar zijn jullie het meest trots op?
Paulien Verbeeck, jeugdconsulent: "We werkten het participatietraject grondig uit met de strategische werkgroep. De inten-sieve samenwerking met kinderen en jongeren maakte duidelijk dat ook zij mee het stadsbeleid vorm kunnen geven. Hier hebben nu ook andere stadsdiensten en het bestuur oog voor. Een dynamiek waar we twee jaar geleden alleen van konden dromen."

"Door de intensieve samenwerking met kinderen en jongeren is duidelijk geworden dat zij ook mee het stadsbeleid vorm kunnen geven."


Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Paulien Verbeeck, jeugdconsulent: "Dendermonde beschikt over veel vergadermomenten en netwerken waarin kinderen en jongeren aan bod komen. In de toekomst blazen we de werkgroep ‘Zeg Jong!’ nieuw leven in. Zo werken we aan de versnippering die het traject blootlegde en werken we beter samen met nog meer partners."

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
In Dendermonde ging de kindergemeenteraad in gesprek met de enthousiaste stadsambtenaren van mobiliteit, sport, milieu, cultuur en communicatie. Op die manier kwamen de 8- tot 12-jarigen rechtstreeks in contact met de bevoegde ambtenaren die hun ideeën kunnen realiseren en zo een verschil kunnen maken in het beleid. Nooit te jong om beleidsmaker te worden in Dendermonde!

kv dendermonde 2