Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Kortrijk

Label behaald in 2016

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Bert Herrewyn, schepen van jeugd: "Het label behalen was voor ons geen doel op zich. Ik vond de weg er naar toe het meest belangrijk voor onze stadsorganisatie. Het plaveien van de weg richting een kindvriendelijk Kortrijk gaf ons de kans om zoveel mogelijk diensten en medewerkers te leren een kind- en jongerenvriendelijke bril op te zetten. Met als basis wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden in hun wijk, schoolomgeving en stad. Oor hebben naar de mening van onze jongste inwoners en oog hebben voor een kindvriendelijke toekomst levert een leefbaar Kortrijk op voor iedereen.”

Hannes Vanmeenen, programmaregisseur kind- en jongerenvriendelijke stad: “We waren op zoek naar een manier om onze visie op een breed jeugdbeleid om te zetten naar concrete praktijk. Het is belangrijk om andere diensten inzicht te geven in de leefwereld van kinderen en jongeren en aan te tonen dat zij -met hun beleid en werking- een belangrijke impact hebben op de dagelijkse realiteit van kinderen en jongeren in on-ze stad. Doorheen het proces is dit bewustzijn bij veel collega's gegroeid.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Hannes Vanmeenen, programmaregisseur kind- en jongerenvriendelijke stad:
“Zoals vermoedelijk veel andere steden stelden we 'het concept van een label' kritisch in vraag. Maar de kwalitatieve benadering en het inhoudelijk proces overtuigden ons om een traject op te starten. Het was een juiste keuze. Het label, en dan vooral het traject er naar toe, biedt houvast en zorgt voor een spreekwoordelijke 'stok achter de deur'. Het daagt je uit om zaken aan te pakken of uit te proberen en als zich een moeilijk moment aan-dient dan zorgt dit engagement dat je focus houdt en blijft doorzetten.”

"Het label daagt je uit om zaken aan te pakken of uit te proberen en als zich een moeilijk moment aandient dan zorgt dit engagement dat je focus houdt en blijft doorzetten."


Ruth Vandenberghe, programmaregisseur Kortrijk Spreekt:
"De grote verdienste van het label is het traject dat is afgelegd. Vele kinderen en jongeren zijn op een kwalitatieve manier betrokken. We stellen vast dat kinderen niet zo hard verschillen van volwassenen. Ze hebben een brede kijk op de stad en ze formuleren op een genuanceerde manier ideeën en voorstellen. Dat is een gigantische meerwaarde. Daarom moeten we blijven inzetten op betrokkenheid van kinderen en jongeren bij al onze projecten.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Hannes Vanmeenen, programmaregisseur kind- en jongerenvriendelijke stad: "Het belevingsonderzoek vormde een stevige uitdaging. Samen met een lokaal theater-collectief knutselden we zelf een concept in elkaar dat kinderen op een leuke en kwalitatieve manier aanmoedigt om te reflecteren over hun stad. Een geslaagd experiment. We zijn ook tevreden met de beleidsuitdagingen die uit het traject zijn gekomen. Het voelt juist om de komende jaren op deze prioriteiten in te zetten.”
Jeroen Vanhoorne, fietsambtenaar Kortrijk Fietst: “Het label zorgt ervoor dat het thema kindvriendelijke stad ook daadwerkelijk in alle echelons van de stad begint door te dringen én een prominentere plaats krijgt binnen de grote (en kleinere) stadsprojecten. De realisaties –kleine en grote- zijn er en zullen zichtbaar zijn voor (de jonge) bewoners van onze stad. Anderzijds is het moeilijk om trots te zijn als je weet dat er op vele gebieden nog veel werk aan de winkel is. Maar het belangrijkste is dat de mindset bij de medewerkers er is om via kleine en grotere initiatieven te werken aan een daadwerkelijk kindvriendelijke stad en leefomgeving.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Hannes Vanmeenen, programmaregisseur kind- en jongerenvriendelijke stad: “Tijd voor actie. Na anderhalf jaar onderzoek en analyse jeuken de vingers om er in te vliegen en is er veel goesting om concrete acties uit te rollen. Een (lokaal) netwerk met kind- en jongerenvriendelijke partners uitbouwen en onderhouden is een opdracht die nooit stopt. We schuiven bewust inspraak van kinderen en jongeren naar voor omdat we aanvoelen dat hier nood is aan nieuwe concepten of methodieken. Samen met kinderen en jongeren willen we via concrete proefprojecten ondervinden wat werkt en wat niet.”

"Samen met kinderen en jongeren willen we via concrete proefprojecten ondervinden wat werkt en wat niet."


Kindvriendelijk beleid in de praktijk
'Jong Kortrijk spreekt' geeft jongeren een eigen budget om te investeren in hun wijk. Ze scannen hun eigen buurt en formuleren zelf voorstellen. Een mooi voorbeeld van participatie!