Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Intekenen voor het label

Toon met een portfolio aan dat je een kindvriendelijke stad of gemeente bent

Steden en gemeenten die het label willen halen, dienen een portfolio in waarin ze aantonen dat ze voldoen aan de criteria van een kindvriendelijke stad of gemeente. Gebruik hiervoor het sjabloon dat je op deze pagina kan downloaden.

Een jury beslist of de stad of gemeente voldoende inspanningen voor kindvriendelijkheid kan aantonen. Krijgt een stad of gemeente het label toegekend, dan is dat zes jaar geldig.

De jury wordt samengesteld door de stuurgroep van het label. Bij de samenstelling houdt de stuurgroep rekening met aanwezige expertise op vlak van
• Kinderrechten;
• Lokaal beleid;
• Leefwereld van kinderen en jongeren.

De huidige juryleden zijn:
- Didier Reynaert
- Eveline Meylemans
- Filip Coussée
- Kristel De Vos
- Nathalie Van Ceulebroeck
- Tine Bergiers
- Bart Rogé
- Naima Charkaoui
- Leen Ackaert (onafhankelijk waarnemend jurylid)
- Caroline Vrijens (onafhankelijk waarnemend jurylid)
- Ivan Pauwels (adviserend jurylid (niet-stemgerechtigd))
- Chris Peeters (voorzitter van de jury - adviserend jurylid (niet-stemgerechtigd))
- Filip Stallaert (adviserend jurylid (niet-stemgerechtigd))
Bataljong vzw verzorgt het secretariaat van de jury.

 

Heb je interesse in het traject en wil je dit (deels) onder begeleiding afleggen?

Bij ‘Toolkit en methodieken’ vind je meer informatie over hoe zo’n begeleiding er kan uitzien en hoe je van start gaat.

 

Denk je dat je alle criteria van het portfolio kan aantonen?

Dan kan je Bataljong contacteren door te mailen naar Imke Pichal (imke.pichal@bataljong.be), voor je aan de opmaak van je portfolio start. Tijdens dit contact maken we samen een inhoudelijke toets en beantwoorden we je laatste vragen omtrent:

  • De visie over kindvriendelijkheid;
  • Beschouwing van het traject dat de stad of gemeente afgelegd heeft in voorbereiding van het portfolio;
  • Bekijken welke stappen nog nodig zijn om het portfolio af te werken.

Wil je voor je stad of gemeente een portfolio indienen? Bezorg het dan ten laatste op woensdag 8 juni 2022 via e-mail aan Imke Pichal, imke.pichal@bataljong.be (secretariaat van de jury Kindvriendelijke Steden en Gemeenten). Je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de jury in het najaar van 2022.

Wil je je label verlengen?

Steden en gemeenten die het label na 6 jaar willen verlengen, vullen een Kompas in en nodigen de jury uit voor een visitatiebezoek. Inhoudelijke basis van deze procedure zijn de 6 bouwstenen van een kindvriendelijke stad, zoals beschreven in het 'Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente' (Reynaert en Van Ceulebroeck, 2018). Het kompas wordt ten laatste op woensdag 23 maart 2022 ingediend bij het secretariaat van de jury (contactgegevens worden later toegevoegd).

 

Uitreiking label kindvriendelijke steden en gemeenten

Werd het portfolio goedgekeurd? Proficiat! Je zal worden uitgenodigd voor de uitreiking van het label kindvriendelijke steden en gemeenten.

Je stad of gemeente mag zich dan zes jaar lang 'kindvriendelijk' noemen. Na drie jaar ontmoet je de jury voor een tussentijdse stand van zaken en evaluatie.

Gedurdende de zes jaar waarin je het label bezit, kan je bovendien twee maal per jaar deelnemen aan een interivisiemoment met andere steden en gemeenten die het label hebben, georganiseerd door Bataljong. Bataljong organiseert ook intervisiemomenten voor steden en gemeenten van hetzelfde laureatenjaar, waarop info wordt gegeven en uitgewisseld wordt over de komende procedurestappen (tussentijdse stand van zaken en evaluatie, procedure van verlenging).