Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Interactie met andere belanghebbenden

Betrek andere belanghebbenden bij het opstellen van een lokale strategie kindvriendelijkheid.

Een stad of gemeente toont aan dat ze niet alleen kinderen en jongeren laat participeren, maar dat ze ook in interactie gaat met andere belanghebbenden. Dat zijn de ouders en middenveldorganisaties zoals scholen, jeugdverenigingen, kinderopvang of het deeltijdskunstonderwijs, bijvoorbeeld. Concreet toont ze aan dat ze hiervoor aandacht had in het proces naar een lokale strategie kindvriendelijkheid: 

  • Er is bereidheid om te zoeken naar en rekening te houden met de belangen van alle relevante belanghebbenden doorheen heel het proces (opstart, analyse, keuzes, evaluatie);
  • Een diverse groep belanghebbenden is betrokken;
  • Input van de belanghebbenden is gebruikt voor analyse;
  • Er is aandacht voor terugkoppeling naar alle belanghebbenden;
  • De belanghebbenden werden grondig en op maat geïnformeerd over de opzet van het onderzoek waaraan ze meewerkten;
  • Er wordt nagedacht hoe de analyse o.b.v. de participatie van kinderen en jongeren zich verhoudt tot de participatie van andere belanghebbenden, en hoe met eventueel verschillende belangen rekening gehouden wordt.