Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Mechelen

"Onze jeugddienst zorgt er o.a. tegelijkertijd voor dat kinderen en jongeren worden erkend als volwaardige medeburgers in de stad. We geven ze letterlijk en figuurlijk meer ruimte. Speelruimte maar ook inspraak in de verdere uitbouw van Mechelen."

Label ontvangen in 2014, verlengd in 2020

Waarom kiest de stad voor kindvriendelijkheid?

Karen Claes, Mechelen Kinderstad: "In 2013 deden we bevragingen naar de Mechelse burger toe rond bepaalde stadsbrede organisatiedoelstellingen. Men gaf aan kindvriendelijkheid belangrijk te vinden. En zo werd de strategische functie van een programmamanager ‘Mechelen Kinderstad’ aangesteld, die fulltime op dit thema heeft gewerkt. Hiermee was men als overheid verantwoordelijke en regisseur van het lokaal kindvriendelijk beleid. De programmamanager heeft erover gewaakt dat kind- en jeugdvriendelijkheid als een rode draad, in alle actieplannen van de stadsdiensten, terug te vinden waren. De programmamanager was aanspreekpunt, klankbord en coach binnen (en buiten) de organisatie rond dit thema. Ook zorgde ze ervoor dat er meer een focus kwam te liggen op de doelgroep kinderen, jongeren en gezinnen. Stadsbrede samenwerkingen met zowel interne diensten als externe partners zijn nog steeds van cruciaal belang om dit totaalverhaal te ondersteunen.

Onze jeugddienst zorgt er o.a. tegelijkertijd voor dat kinderen en jongeren worden erkend als volwaardige medeburgers in de stad. We geven ze letterlijk en figuurlijk meer ruimte. Speelruimte maar ook inspraak in de verdere uitbouw van Mechelen. De dialoog met de doelgroep vinden we belangrijk. Daarom investeren we veel tijd in zowel onze Kinderraad als onze Jeugdraad. Deze zijn al enkele jaren mooie voorbeelden van dialoog voeren met de doelgroep. Uiteraard is dit maar een select gezelschap en willen we naar de toekomst toe meer inzetten op aangepaste participatieformules om nog meer kinderen te bereiken.
We kregen de afgelopen jaren vaak bezoek uit binnen- en buitenland om ons kindvriendelijk verhaal te bekijken en ervaren. Door te investeren in kindvriendelijke projecten en durf te tonen om deze ook echt uit te voeren hebben we o.a. Mechelen als Kinderstad mee op de kaart gezet.”

Abdrahman Labsir, Schepen van Jeugd, Sport en Preventie: “Kinderen zijn onze toekomst, evident dat we die toekomst samen met hen willen vormgeven. We willen immers een stad zijn waar kinderen kunnen ontdekken, groeien en ontplooien. Daarom is het belangrijk om te luisteren en in dialoog te gaan zodat onze stad en klimaat op onze jeugd wordt afgestemd.
Kinderen en jongeren moeten zich ten alle tijden thuis kunnen voelen in onze stad en zodat ook zij later op hun beurt kunnen zorg dragen voor Mechelen en zijn volgende generatie.
Diversiteit en empoweren is daarin een belangrijke rol. We zijn dan ook trots op onze toffe diverse kinderraad die een mooie weerspiegeling vormt voor de Mechelse jeugd. De kinderraad is tevens een instrument dat we blijven continueren, evalueren en hervormen zodat we hun stem optimaal kunnen horen.”

"Kinderen en jongeren moeten zich ten alle tijden thuis kunnen voelen in onze stad en zodat ook zij later op hun beurt kunnen zorg dragen voor Mechelen en zijn volgende generatie. Diversiteit en empoweren is daarin een belangrijke rol."

Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kindvriendelijkheid?

1) Neem je tijd: Kindvriendelijkheid is geen kant-en-klaarpakket. Het is een evoluerend proces. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Niet iedereen is meteen overtuigd of net zo snel als jij. Geef collega’s of partners de tijd om mee te gaan in je verhaal of doelstelling. Iedereen is kind geweest en dat geeft al een voorsprong qua inleving. Je hoeft ook niet altijd in te zetten op grotere projecten of campagnes. Het zit hem soms in details of de kleinere dingen die linken naar je doelgroep of bepaalde thema’s die je bespreekbaar wil maken. Ga voor de win-win op korte én lange termijn. Maak zoveel mogelijk kindvriendelijke ‘ambassadeurs’ in je organisatie, verover hun harten en ga samenwerkingen aan want dit verhaal maak je alleen maar SAMEN.

2) Zichtbaarheid: We hebben ‘Mechelen Kinderstad’ vrij snel op de kaart gezet door onze mascotte, Rommy Rombouts massaal in te zetten. Rommy werd thematisch aangepast en ingezet om zowel onze beleidsthema’s als evenementen extra in de kijker te zetten. Zorg dus dat je beleidsthema ‘kindvriendelijkheid’ zichtbaar is. Door middel van een mascotte, een bepaalde lay-outstijl, specifieke gadgets enz. Je moet aanwezig zijn in het straatbeeld zodat je ook opvalt bij je doelgroep. Herkenbaarheid creëren vraagt veel herhaling maar wanneer je kindvriendelijke ‘ambassadeurs’ mee zijn krijg je al een (stads)bredere verspreiding van je verhaal.

© Stad Mechelen

3) Vergeet niet samen te evalueren: Evalueer en stuur bij, doe dit bv. ook samen met je doelgroep. Zij weten vaak het beste waarom iets kan werken of niet. Neem hun tips zeker mee. Durf ‘out of the box’ te denken, voer uit, leer en stuur indien nodig bij. Ga met je collega’s en stakeholders rond de tafel zodat je verhaal alleen maar succesvoller kan worden.

Kindvriendelijk beleid in de praktijk - Kindvriendelijke rouwplek

Een begraafplaats met kinderen bezoeken? Da's niet evident. Om verdriet en rouwen bespreekbaar te maken heeft de Stad Mechelen een rouwplek incl. een krijtbord en zitplaatsen in wolkenvorm, op de begraafplaats in de Ziekebeemdenstraat geplaatst. Op deze bijzondere plek kunnen kinderen praten met hun ouders of familieleden over rouwen en de dood. Moeilijke thema’s bespreekbaar maken, hoort ook bij een kindvriendelijke stad. De kindvriendelijkheid werd ook doorgetrokken naar de wachtzaal van de aula met een teken- en leeshoek. En in de toiletruimte werd er gedacht aan een verzorgingstafel en kleutertoilet.

© Stad Mechelen